header_img
Cover image Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte clienten

Bestel via

isbn:
978-902-651-806-5

Publicatie Informatie:
2007

Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte clienten

“ik vind dat jij veel goede ideeën hebt”. “Wie, ik?” zegt Marianne met grote ogen van verbazing. ‘Ja, jij” zeg ik. En om het te bewijzen stapel ik Marianne’s ideeën en successen op elkaar. ”Je doet dit al en dat al, en zus en zo, en je bent van plan om…”. “Dat is waar” glundert Marianne, “dat doe ik inderdaad allemaal al”.

Lees de achterflapLees de recensies

Oplossingsgericht werken heeft veel te bieden. Het geeft erkenning en waardering aan de cliënt, focust op oplossingen en niet op problemen, schept optimisme, hoop en een positief toekomstperspectief voor de cliënt.
Het draagt bij aan een goede samenwerking tussen cliënt en professional en zorgt voor humor en luchtigheid tijdens de gesprekken.
Oplossingsgericht werken maakt daarbij gebruik van de aanwezige hulpbronnen en mogelijkheden van de cliënt. Die kracht wordt ingezet om een verandering te laten plaatsvinden in de richting die de cliënt wenst.

Onze positieve ervaringen met oplossingsgericht werken vormden de aanleiding om deze methodiek te introduceren in de sector verstandelijk gehandicaptenzorg en om dit boek te schrijven.
Dit handboek is een uitnodiging aan iedereen die in de dagelijkse praktijk werkt met cliënten met een lichte verstandelijke beperking om oplossingsgericht aan de slag te gaan.

“De meerwaarde van dit boek is dat deze manier van werken wordt geintegreerd in de bestaande modellen die op dit moment gebruikt worden in de gehandicaptensector.”

Recensie website autismecentraal.nl (2009)

“Door dit boek te lezen en te herlezen krijgt men alleen nog maar meer zin om een opleiding rond oplossingsgericht werken te volgen. Het is dan ook een aanrader voor de grote groep mensen die bij de begeleiding van clienten met een verstandelijke beperking betrokken zijn: ouders, begeleiders, orthopedagogen, psychologen, artsen, klinische behandelaars, onderzoekers en zelfs beleidsmakers. Het boek mag als obligate literatuur in hun opleiding beschouwd worden.”

Recensie Tijdschrift voor Psychiatrie (2008)

“In een praktisch en mooi vormgegeven boek werken Roeden en Bannink in maar liefst achttien hoofdstukken uit hoe een professional (ieder die in de directe zorg tot clienten met een lichte verstandelijke beperking werkzaam is) oplossingsgericht kan werken. Het boek is geschreven voor een brede doelgroep en heeft een heldere opbouw.
Al die zaken samen maken dat je met dit boek gewoon eens in je eigen setting kunt gaan uitproberen hoe het werkt en welk effect het heeft.”

Recensie Markant (2008)

“Dit boek mag in geen enkele professionele zorgopleiding en professionele zorgorganisatie ontbreken. Het boek is uo-to-date. De voorbeelden en de oefeningen zijn herkenbaar in de praktijk en geven een goed beeld van de dilemma’s in die zorgpraktijk.”

Recensie NTZ (2008)

“Na het lezen van de artikelen ben ik meteen het boek gaan kopen. Ik vind het een superproduct. Wat hebben jullie een werk verzet! Ik ga het helemaal ‘verteren’. Ik lees er zoveel herkenbaars voor mijn leerlingen. Hoe ik er zelf tegen aan kijk bevestigd in de literatuur, heerlijk. En nog veel extra’s. Wellicht leuk eens te horen dat jullie werk gewaardeerd wordt. Mijn compliment!”