header_img
Cover image Positieve psychologie in de praktijk

Bestel via

isbn:
978-907-972-917-3

Publicatie Informatie:
2009

Positieve psychologie in de praktijk

Er is een nieuw geluid in de psychologie te horen: Positieve Psychologie. Uitgangspunt van deze wetenschappelijke stroming is dat de reguliere psychologie te eenzijdig gericht is op klachten en te weinig op krachten.

Lees de achterflapLees de recensies

Omdat behandeling meer is dan herstellen wat er mis is, doet de psychologie er goed aan niet alleen aandacht te schenken aan stoornissen, zwakheden en beperkingen, maar ook aan sterke kanten, goede eigenschappen en aan bouwen wat er goed gaat.

In Positieve psychologie in de praktijk gaat Fredrike Bannink uitgebreid in op deze veelbelovende nieuwe stroming in de psychologie. In het eerste deel beschrijft zij de state of the art van theorie en onderzoek van de ‘familieleden’ van de Positieve psychologie, waaronder: Optimisme, Hoop, Geluk, Veerkracht, Flow, Positieve emoties, Dankbaarheid en Zelfrespect.

In het tweede deel gaat Bannink dieper in op verschillende toepassingsgebieden. Met sprekende voorbeelden, verhalen en informatieve kaders laat zij zien welke impact de Positieve psychologie heeft en kan hebben in psychotherapie en psychiatrie, bij het werken met kinderen en ouderen, op het werk en bij conflict management.
Meer dan 35 effectieve oefeningen zorgen ervoor dat u de inspirerende inzichten uit de Positieve psychologie op uzelf en in uw werk kan toepassen.

Dit zeer leesbare en toegankelijke boek is het eerste praktische Nederlandstalige boek over Positieve psychologie voor professionals werkzaam in psychotherapie, psychiatrie, onderwijs, sport, coaching en mediation.

“In dit populair wetenschappelijk geschreven, prettig leesbare en met citaten gelardeerde boek zet Bannink de positieve psychologie in twee delen neer. Het eerste behandelt hoofdstuksgewijs verschillende kernconcepten, bijvoorbeeld optimisme, self-efficacy, veerkracht, geluk, flow en verbondenheid….

De auteur legt de concepten uit en gaat in op wetenschappelijk onderzoek dat er naar is verricht in relatie tot welbevinden en functioneren. Het tweede deel is een vertaling naar de therapeutische praktijk. Hier gaat Bannink in op de mogelijke samenwerking tussen klacht- en krachtgerichte psychotherapie, schetst ze de link tussen positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie en formuleert ze positief psychologische richtlijnen voor de therapeutische attitude en werkwijze. Vervolgens beschrijf tze de toepassing hiervan bij kinderen, ouderen, werkgerelateerde problematiek en mediation.

Al met al is dit een zeer lezenswaardig boek voor hulpverleners die hun therapeutisch arsenaal letterlijk en figuurlijk op een positieve manier willen uitbreiden!”

Recensie Dth(Directieve Therapie) (2010)

“In Nederland is de Positieve Psychologie langzaam in opkomst. Er is nu voor het eerst een serieus Nederlandstalig overzichtswerk geschreven en dat is een veelbelovende ontwikkeling. Zoals de titel Positieve Psychologie in de praktijk al aangeeft, is het boek bedoeld voor psychologen. Er is voor de geïnteresseerde leek echter veel te genieten. Wie serieus wil werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling kan met dit boek een goed begin maken.
Wat de Positieve Psychologie precies inhoudt, is nog niet altijd even duidelijk. Over definities worden in de wetenschap een hoop oorlogjes gevoerd. Bannink houdt zich hier niet mee bezig en bespreekt simpelweg die onderwerpen waar in de Positieve Psychologie veel onderzoek naar wordt gedaan. Ze noemt deze de “familieleden” van de Positieve Psychologie. Denk daarbij onder andere aan optimisme, hoop, positieve emoties, veerkracht, geluk, flow en dankbaarheid. Dat werkt goed en vormt een verhelderende inleiding op het onderwerp.

Lastige onderwerpen worden op een correcte en duidelijke manier behandeld. Optimisme is bijvoorbeeld een onderwerp waar veel valkuilen liggen. In veel populaire zelfhulpboeken wordt optimisme als de oplossing van alles gezien. Er wordt dan gesteld dat we altijd breed grijnzend door het leven kunnen gaan, wanneer we alle gebeurtenissen in ons leven op een positieve manier uitleggen. Bannink trapt niet in deze val. Ze legt aan de hand van onderzoek uit dat pessimistische mensen op een bepaalde manier denken. Wie deze denkpatronen bij zichzelf inziet, kan hier op inspelen door een meer optimistische denkstijl aan te leren. Deze genuanceerde uitleg geeft handvatten voor de praktische toepassing en maakt het onderwerp op een nuchtere manier bespreekbaar. En dat is nu precies waar de toegevoegde waarde van de Positieve Psychologie ligt.

Bij het bespreken van de familieleden is het prettig dat Bannink praktische oefeningen geeft. In de hoofdstukken over de familieleden bespreekt ze niet alleen wetenschappelijk onderzoek en theorie, maar geeft ze ook tips om dit in je leven toe te passen. In het hoofdstuk over Positieve emoties bijvoorbeeld:

“Kies voor deze oefening iemand die je aardig vindt (dat kan je partner zijn, maar dat hoeft niet) en die je dagelijks ziet. Spreek een week lang (of langer als je dat prettig vindt) met die persoon af om elkaar dagelijks over een of meer positieve gebeurtenissen van die dag te vertellen. Deze oefening zal het meeste effect op jullie relatie en op jezelf hebben als de reactie van de ander op dat verhaal positief en enthousiast is” (p. 50).

Daarnaast illustreert ze de theorie met voorbeelden uit praktijk en met metaforen en verhalen. Hierdoor worden de onderwerpen invoelbaar en tastbaar.

Naast een bespreking van de familieleden, bespreekt Bannink ook de bruikbaarheid van de Positieve Psychologie in de klinische praktijk. Dit deel van het boek is vooral interessant voor psychologen. Echter, wie zijn tanden er in zet, kan ook interessante tips voor zijn persoonlijke leven vinden. Met de oplossingsgerichte therapie kun je bijvoorbeeld ook uitstekend zelfstandig aan de slag.

Positieve Psychologie is voorlopig het enige boek over Positieve Psychologie in Nederland. Gelukkig is het ook een goed boek, met heldere uiteenzettingen over de verschillende onderwerpen die er in dit interessante nieuwe onderdeel van de psychologie spelen. Wie zich meer in het onderwerp wil verdiepen, doet er goed aan om dit boek aan te schaffen.”

Recensie IvPPInstituut voor Positieve Psychologie

“- ik heb genoten van je boek Positieve psychologie en zet het op mijn lijst voor het vak pastorale psychologie en theologie

- positieve psychologie….ECHT schitterend naast je andere boeken. Echt een topper!!!!

In Nederland is de Positieve Psychologie langzaam in opkomst. Er is nu voor het eerst een serieus Nederlandstalig overzichtswerk geschreven en dat is een veelbelovende ontwikkeling. Zoals de titel Positieve Psychologie in de praktijk al aangeeft, is het boek bedoeld voor psychologen. Er is voor de geinteresseerde leek echter veel te genieten. Wie serieus wil werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling kan met dit boek een goed begin maken…….

Positieve Psychologie in voorlopig het enige boek over Positieve Psychologie in Nederland. Gelukkig is het ook een goed boek, met heldere uiteenzettingen over de verschillende onderwerpen die er in dit interessante nieuwe onderdeel van de psychologie spelen. Wie zich meer in het onderwerp wil verdiepen, doet er goed aan om dit boek aan te schaffen. ”

Recensie Psycholoog.net

“Binnen de psychotherapie lag al heel lang het brandpunt op het bespreken van alles wat er niet goed is gegaan. Vraag een client wat er fout is gegaan de afgelopen week en het uur is zo voorbij; vraag hem wat er goed is gegaan en wat hij/zij goed gedaan heeft en het blijft stil, want de klant heeft daar nog niet over nagedacht. Fredrike Bannink heeft een fraai overzicht (vooral de breedte, minder de diepte) van de positieve psychologie geschreven, niet alleen bruikbaar voor psychologen, maar ook voor maatschappelijk werkers, huisartsen, en bijvoorbeeld ook bruikbaar voor schizofrene patienten die steun nodig hebben om dat wat ze goed kunnen uit te bouwen en bovenal te waarderen. Al in de 90-er jaren was zij voorloper met de oplossingsgerichte therapie.”

Recensie bol.com (2010)