header_img
Cover image Gelukkig zijn en geluk hebben. Zelf oplossingsgericht werken

Bestel via

isbn:
978-902-651-803-4

Publicatie Informatie:
2007

Gelukkig zijn en geluk hebben. Zelf oplossingsgericht werken

Hoe komt het dat mensen zelfhulpboeken in de kast hebben staan en er niets verandert in hun leven? Hoe kan het dat de depressie blijft, de kilo’s of de sigaretten blijven, de ruzies blijven? Deze vragen brachten Fredrike Bannink ertoe dit boek te schrijven.

Lees de achterflapLees de recensies

Het is anders dan alle andere boeken – boeken waar er vanuit wordt gegaan dat je iets wilt veranderen en gemotiveerd bent om zelf in actie te komen. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig.
Veel mensen hebben wel problemen, maar zien zichzelf (nog) niet als deel van het probleem en/of de oplossing en zij dus niet bereid er zelf iets aan te doen. Daarom werken de tips niet en verdwijnen die boeken in de boekenkast.

Fredrike Bannink gaat er niet vanuit dat je al klaar staat om te veranderen. Misschien denk je er wel over na, maar ben je nog niet zover om in actie te komen. Of je hebt de hoop opgegeven dat er nog iets te veranderen valt.
Misschien ben je vol goede moed begonnen je leven te veranderen en heb je het na een tijdje opgegeven. Misschien vind je wel dat jijzelf niet hoeft te veranderen, maar dat iemand anders het probleem is of een probleem heeft en moet veranderen. Iemand anders kan ook vinden dat jij juist zou moeten veranderen, omdat die ander vindt dat jij zelf het probleem bent of omdat die ander een probleem heeft met jou of zich zorgen maakt over jou. Of je vindt dat er helemaal niets zou moeten veranderen.

Kortom: Wie wil dat er iets verandert? Hoe zou het er na de verandering uit moeten zien? En wie wil daar wanneer wat voor doen? Wie ziet zichzelf als deel van het probleem en/of de oplossing?
In dit oplossingsgerichte boek komen al deze mogelijkheden aan de orde en wordt beschreven wat je ermee kunt doen. Of niet natuurlijk. Waar sta jij eigenlijk?

“(Zelf)hulpboek, bedoeld voor iedereen die iets of iemand wil veranderen. Of geconfronteerd wordt met iemand die iets wil veranderen. En juist zelf niets wil veranderen.
Het motief van de auteur om dit boek te schrijven ligt bij de vele onuitgevoerde voornemenrs die andere zelfhulpboeken voorgoed in de kast doen belanden. Want om iets te kunnen veranderen is het eerst nodig je af te vragen: wie wil daar wanneer wat voor doen?”

Recensie MGv (2008)

“- Afgelopen week kocht ik op het VGCt-congres uw boek Gelukkig zijn en geluk hebben. Wat een heerlijk boek; goed voor mezelf en mijn werk. En ook “het nuttige met het aangename”; wat een mooie illustraties. Ik ga het zeker gebruiken.

- Ik heb onlangs uw boeken Gelukkig zijn en geluk hebben en Handboek oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte clienten met veel plezier gelezen. Beide boeken zijn voor mij als oplossingsgericht werkende inspirerend en leerzaam. Beide zijn wat mij betreft ook een welkome aanvulling op de bestaande literatuur.

- Zojuist heb ik uw boek Gelukkig zijn en geluk hebben uitgelezen en ik wil u bedanken voor het schrijven van het boek. Ik heb nu het idee dat ik de stroming heb gevonden die helemaal bij mij past.

- Ik heb genoten van het boek, de manier van verwerken van onderzoeken en feiten vind ik echt fantastisch! Ik heb ondervonden hoe oplossingsgericht en toekomstgericht denken kan helpen en ik geloof er dus echt in. Bedankt!

Vooral lezers die in staat zijn tot zelfreflectie of al kortdurend oplossingsgerichte hulp kregen, zullen in staat zijn om van dit helder en uitnodigend geschreven boek te profiteren.”

Vakblad voor maatschappelijk werk (2008)