header_img
Cover image Oplossingsgerichte Mediation

Bestel via

isbn:
978-902-651-773-0

Publicatie Informatie:
2006

Oplossingsgerichte Mediation

Nieuwe succesvolle stroming in mediation

Oplossingsgerichte mediation richt zich niet op het conflict, maar vraagt: Wat wilt u voor het conflict in de plaats?

Lees de achterflapLees de recensies

Clienten worden als competent gezien om hun (gezamenlijke) doel te formuleren en oplossingen te bedenken en uit te voeren die dit doel dichterbij brengen. De expertise van de oplossingsgerichte mediator ligt in het stellen van de juiste oplossingsgerichte vragen om clienten hierbij te helpen.
Daar waar clienten gestuurd zijn of vinden dat de ander schuld heeft aan het conflict en moet veranderen, heeft de oplossingsgerichte mediator de expertise om te motiveren tot gedragsverandering.

Het concept en de methodiek van oplossingsgerichte mediation, alsook de houding van de oplossingsgerichte mediator verschilt wezenlijk van de tot nu toe gehanteerde vormen van mediation, zoals het probleemoplossende, het transformatieve of het narratieve gespreksmodel. Met dit nieuwe model is de sfeer positief en kan dat ook blijven.
Exploratie en analyse van het conflict en het uiten van emoties worden (grotendeels) overbodig. Gesprekken met clienten worden korter en hun autonomie is goed gewaarborgd. Daarmee is oplossingsgerichte mediation tevens kostenbesparend.

“De lezer treft in dit boek een levendige en toegankelijke beschrijving van mediation aan, waarbij er op een aantrekkelijke manier een verbinding wordt gelegd met al bestaande literatuur.
Maar Fredrike Bannink gaat een stap verder. Vanuit haar achtergrond als klinisch psycholoog verdiept zij de kennis en het inzicht in verschillende onderwerpen, zoals het commitment en de gespreksvoering in mediation. Ze doorloopt daarbij alle fasen van de mediation en verschaft de lezer niet alleen kennis en inzicht, maar via voorbeelden, praktijkgerichte vragen en oefeningen nodigt zij deze ook uit om mee te gaan in haar ervaring.
Daardoor vormt haar boek een waardevolle toevoeging voor de mediationpraktijk.”

Alex BrenninkmeijerNationale Ombudsman

“Een verfrissende kijk op mediation. Anders dan de gangbare vormen van mediation richt de oplossingsgerichte mediation zich niet of nauwelijks op het onderzoeken van het conflict. De centrale vraag is: “Wat wilt u voor het conflict in de plaats?”
Achtergrondgedachte is dat conflicten veelal zo complex zijn dat uitpluizen van het verleden nauwelijks zinvol is. Terugkijken en focussen op het conflict stelt bovendien negatieve emoties centraal die niet helpend zijn voor het creeren van een nieuwe toekomst. Door te focussen op wat je wel wilt en dat te versterken, schep je een hernieuwde basis voor samenwerking. Oplossingsgerichte mediation stelt daarvoor de juiste vragen.”

Recensie Seshen

“In deze uitgave wordt op creatieve en innovatieve wijze ingegaan op mediation als wijze van geschiloplossing. De auteur, een klinisch psychologe die tevens gecertificeerd NMI-mediator is, legt in dit helder en boeiend geschreven boek de nadruk op het creeren van commitment tijdens een mediation en op de gespreksvoering tussen mediator en de strijdende partijen.
Uitgebreid komen ok de oplossingsgerichte vaardigheden die een mediator nodig heeft aan de orde, een en ander ondersteund met praktijkoefeningen. Vanwege de oplossingsgerichte insteek is dit fraai vormgegeven boek een belangrijke aanwinst onder de beschikbare boeken over mediation. Dit boek is bij uitstek geschikt voor mediators die hun professionele vaardigheden wensen te verbeteren. Het boek bevat een uitgebreide website- en literatuurlijst.”

Recensie NBD/Biblion

“Fredrike Bannink combineert in haar boek oplossingsgericht werken met mediation. Deze aanpak kan ze terecht ‘een nieuwe richting in mediationland’ noemen.
Een verfrissend boek, dat ook in de praktijk goed werkt!
Oplossingsgerichte mediation is een wijze van mediation die toekomstgericht is en cliënten (auteur Fredrike Bannink spreekt niet over partijen) gezamenlijk helpt bouwen aan oplossingen. Oplossingen bouwen is iets anders dan problemen oplossen. Vaak wordt in mediations veel tijd besteed aan het analyseren van het conflict en het bespreken van heden en vooral verleden, om dan vanuit het verleden te zoeken naar oorzaken voor het conflict. Snel overstappen naar de toekomst bewerkstelligt een positieve sfeer en een snellere oplossing.

Oplossinggerichte mediation richt zich niet op het conflict, maar vraagt: wat wilt u voor het conflict in de plaats? Vraag naar wat cliënten willen bereiken.Of nog beter: laat ze een gezamenlijk doel formuleren.
Bannink onderscheidt drie typen relaties tussen mediator en cliënt. Ze adviseert deze verschillende type relaties verschillend te behandelen en biedt een maatwerk aanpak aan voor elk type.
- de bezoekersrelatie de cliënt is gestuurd en heeft geen hulpvraag;
- de klaagtypische relatie de cliënt heeft last van het conflict maar ziet zichzelf niet als onderdeel ervan: de ander moet veranderen;
- de klanttypische relatie de cliënt ziet zich als onderdeel van het conflict en is bereid zijn eigen gedrag te veranderen.

Heel gebruikelijk als mediation-aanpak is de probleemoplossende methode. Deze is sterk probleem georiënteerd volgens het oorzaak-gevolg-model of medische model. De oorzaak van die ziekte is een bacterie-infectie en de oplossing is: de bacterie doden. Het voorbeeld van de ziekte is niet voor niets: het achterliggende model is volgens de auteur het medische model van oorzaak en gevolg. Zodra we iets als probleem benoemen, hebben we eigenlijk ook al het soort oplossing ontworpen. Maar conflicten kunnen gebaat zijn bij oplossingen die niets te maken hebben met een analyse van het probleem. Hoe los je een oorlog op die te maken heeft met een veldslag uit 1359? Partijen kunnen kennelijk niet uit het verleden loskomen en missen een oriëntatie op de toekomst.

De bedoeling van de oplossingsgerichte aanpak is niet een analyse van het verleden, maar een uitdaging voor de toekomst. Larry Fong: ‘De meeste cliënten kunnen je precies vertellen wat ze niet willen in plaats van wat ze wel willen.’ Maar feitelijk willen ze een toekomst zonder hetzelfde probleem dat hen naar een mediator bracht.
Dat klinkt mooi en dat wil iedereen die een conflict heeft wel, maar hoe doe je dat in de praktijk? Vooral door het stellen van toekomstgerichte vragen, help je cliënten zich te richten op de toekomst en na te denken over wat zij daarmee willen. Bijvoorbeeld: vragen naar kleine dingen die al beter gaan, of vragen naar het verschil dat het verschil maakt: exploreren van uitzonderingen. Op welke momenten was het conflict niet aan de orde? Wat is anders? Hoe ziet de toekomst eruit als uw probleem is opgelost? Wat is het doel van deze mediation? Oplossingsgerichte mediation richt zich op de toekomst. Hoe ver bent u al op weg naar oplossing van uw geschil op een schaal van tien tot nul? Wat brengt u hier? En niet: wat is uw probleem?

Bannink noemt dit zelf een methodiek naast de probleemoplossende, de transformatieve en de narratieve mediation en dat is mijns inziens terecht. Deze drie methodieken bespreekt ze apart en uitgebreid in een hoofdstuk en vergelijkt ze ook met de oplossingsgerichte aanpak. Het gaat er om dat cliënten hun gezamenlijk doel bereiken en om het motiveren van cliënten voor gedragsverandering. Vooral dat laatste is zeer uitdagend geformuleerd. De stelling van Bannink luidt namelijk: de oplossingsgerichte mediator is een expert in het motiveren tot gedragsverandering van cliënten.
Eén van de belangrijkste, maar tegelijkertijd ook de lastigste vraagstukken voor een mediator, is de bereidheid van de cliënten om het eigen gedrag te veranderen. Cliënten zijn bijna altijd gemotiveerd om -desgevraagd- samen met de ander het probleem op te lossen. Maar meestal hebben ze daarbij toch in het achterhoofd dat de ander zijn gedrag moet veranderen en niet zij.

Het is niet zo gemakkelijk om in deze tijd met al zoveel boeken over mediation met een vernieuwend boek over mediation te komen. Bannink is daar wonderwel in geslaagd. De focus op de toekomst in combinatie met het verlaten van het medisch model, werkt in de praktijk goed, is mijn ervaring. Natuurlijk bouwt ze voort op het werk van anderen, waaronder Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Deze theorieën en concepten worden op heldere wijze samengevat.
Het is evenwel niet een wonderrecept: er is ook sprake van mislukkingen. Er zijn genoeg kleine doorbraken, maar sommige mensen blijven toch soms naar hun eigen gelijk streven en raken daarin verstrikt. Bannink wijdt aan stagnatie overigens een apart hoofdstuk en geeft zeven recepten voor een mislukking. Eén ervan is: ga door met iets dat niet werkt. Een aanrader dus.”

Recensie managementboek.nl