header_img

Positieve psychologie

De Positieve Psychologie is van mening dat de reguliere psychologie en psychiatrie te eenzijdig gericht zijn op klachten en te weinig op krachten.
Omdat behandeling meer is dan herstellen wat er mis is, moet er niet alleen aandacht geschonken worden aan stoornissen, zwakheden en beperkingen, maar ook aan sterke kanten, goede eigenschappen en aan bouwen wat er goed gaat.
Positieve psychologie is het onderzoek naar alles wat het leven de moeite waard maakt; het is het onderzoek naar de voorwaarden en processen die leiden tot optimaal functioneren.

Fredrike Bannink is auteur van Positieve psychologie in de praktijk (Hogrefe, 2009), dat ook in een Duitse vertaling uitkwam: Praxis der Positiven Psychologie (Hogrefe, 2012).
In 2016 verscheen Positieve Psychologie – de Toepassingen (Boom) met daarin 201 toepassingen. Dit boek is inmiddels ook in het Engels en Turks verschenen.
In 2019 verscheen haar boek Een beter leven. Hoe dan? als boek voor het grote publiek.

Zij is lid van de International Positive Psychology Association (IPPA), het European Network for Positive Psychology (ENPP) en het Netwerk Positieve Psychologie (NPP).
Ook is zij redactielid van TPP: Tijdschrift voor Positieve Psychologie en van de Journal of Happiness and Well-Being.

In 2012 verscheen Practicing Positive CBT. From Reducing Distress to Building Success (Wiley). Dit boek is in 2014 ook in het Nederlands en Duits verschenen. Ook verschenen er vertalingen in het Japans, Farsi en Braziliaans Portugees.
Haar boek Post Traumatic Success. Positive Psychology and Solution-Focused Strategies to Help Clients Survive and Thrive verscheen in 2014 bij Norton.
De Nederlandse vertaling Posttraumatisch succes verscheen in 2014 bij Pearson en is ook in het Chinees gepubliceerd.
Ook verscheen in 2012 Positieve supervisie & intervisie (Amsterdam: Hogrefe) met de Engelse vertaling in 2014: Handbook of Positive Supervision (Cambridge MA: Hogrefe) en Duitse vertaling in 2017 (Hogrefe).

 
Podcast: Een beter leven, hoe dan?

 

    Zoeken